Psychotherapeutische zorg in ons centrum wordt verleend door ervaren Oekraïense psychologen. Onze medewerkers hebben opleiding en ervaring in de behandeling van trauma, ondersteuning van het rouwproces, behandeling van angststoornissen en depressie. De zorg in onze centrum voldoet aan criteria voor behandeling binnen SGGZ.

Wij werken met complexe psychische problemen en starten altijd met het diagnostisch proces. Na de intakeprocedure en classificatie volgens DSM 5 gaan we over tot het opstellen van een behandelplan. In dit behandelplan maken we afspraken over de behandeldoelen, therapievorm, aantal gesprekken en de praktische kant van behandeling binnen Choice. Als cliënt akkoord gaat, ontvangt zijn/haar huisarts van ons informatie over behandeling. Onze psychologen werken met wetenschappelijk onderbouwde behandelvormen zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, cliëntgerichte en lichaamsgerichte therapie. Behandelingen worden geleid door erkende BIG geregistreerde behandelaar.  Wij werken volgens Nederlandse richtlijnen voor psychologische behandeling. Tegelijkertijd houden we rekening met de individuele kenmerken en situatie van cliënt. Wij werken veelal offline, maar online communicatie is mogelijk.

Wij proberen door cliënt zelf te betalen deel zo minimaal mogelijk te houden. Als cliënt inmiddels een baan en verzekering heeft in Nederland, wordt de zorg betaald uit de zogenaamde Basisverzekering.

Als cliënt in Nederland een vluchtelingenstatus of een andere legale status heeft maar onverzekerd is, vragen wij subsidie aan bij de staat. Dergelijke subsidie is bedoeld voor onverzekerden mensen in nood en wordt alleen ingezet voor werkelijk noodzakelijke zorg. Soms wordt de behandeling gedeeltelijk betaald door een liefdadigheidsorganisatie, werkgever of een opleidingsinstituut van cliënt ( geldt vooral voor studenten).

In alle bovengenoemde gevallen is een verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Zonder verwijzing van de huisarts of een andere specialist kunnen wij helaas geen behandeling bieden. Mocht cliënt niet weten hoe aan verwijzing te komen omdat er nog geen huisarts is, kunnen wij altijd meedenken over de mogelijke route naar zorg. De tarieven die wij hanteren zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven. Wij werken met sinds januari 2022 geldende Zorgprestatiemodel.

Onze doelgroep zijn volwassenen (vanaf 18 jaar).