Affect Fobie Therapie

Affect Fobie Therapie (AFT) is geschikt voor mensen die bang zijn voor gevoelens en emoties. U kunt bijvoorbeeld bang zijn voor het voelen van verdriet en daardoor als u verdrietig bent juist boos reageren. Wij noemen dit afweer. In AFT leert u afweergedrag herkennen, loslaten en veranderen, zodat u vrijer kunt leven en keuzes kunt maken die bij u passen.

Doel

Het doel van AFT is in eerste instantie om u bewuster te worden van hoe u zelf bent, in een relatie met een ander, dat u anders kan denken en voelen dan de ander en dat dit oké is. Vervolgens leert u gevoelens te beleven en te uiten in dagelijks leven.

Tijdens uw integratieve behandeling bij Keuze kunnen technieken en gedachtengoed uit AFT worden gebruikt.