Behandeling van Burnout

Behandeling van burnout is stapsgewijs en integratief van aard. Allereerst begint het met goede diagnostiek waarin wij kijken naar onderscheid tussen depressie en burnout. Symtptomtisch kunnen deze twee ziektebeelden op het eerste oog behoorlijk op elkaar lijken, maar inzicht krijgen in etiologie van de klachten is in deze zeer belangrijk. Heel grofweg genomen is het zo dat wij bij depressie ons in eerste instantie ons vaak richten op activering, terwijl bij behandeling van burnout is het nemen van rust in de eerste fase van behandeling heel belangrijk. Gedurende behandeling doorloopt u een aantal fases. Te starten met ruimte nemen voor fysiek en geestelijk herstel. Dit is een uitdagende fase waarin wij samen kijken naar de mogelijkheden om dergelijke rustfase te kunnen realiseren in het hier en nu. Vervolgens wordt er gewerkt aan inzicht in de factoren die tot burnout hebben geleid. Deze factoren hebben vaak te maken met interactie tussen persoonskenmerken ( denk aan perfectionisme, moeite met het ervaren, herkennen en communiceren/bewaken van grenzen, vermijding of de neiging om zichzelf te overschreeuwen, geleid worden door eeuwig moeten enz) en de invloeden en de eisen vanuit de directe omgeving. Wij brengen dergelijke factoren in kaart om vervolgens te gaan werken aan het verandering hiervan. Dit laatste gebeurt door inzet van technieken uit diverse therapeutische stromingen.

Mijn persoonlijke en therapeutische ervaring zegt dat leren herkennen en serieus nemen van eigens gevoelens enorm van belang is bij het herstellen en voorkomen van burnout. U moet goed uw grenzen leren herkennen om vervolgens deze te kunnen bewaken. Boosheid is één van de belangrijke emoties in dit proces. Boosheid gaat namelijk vaak over wensen en grenzen. U kunt dus verwachten dat dit ook een onderwerp zal zijn binnen behandeling van burnout.

Zoals gezegd is behandeling integratief. U leert prioriteiten stellen en keuzes maken die goed voor u zijn. Wij gebruiken diverse technieken uit zich effectief bewezen therapieën. Wij besteden veel aandacht aan balans van lichaam en geest en werken veelal lichaamsgericht.

In het kader van behandeling van burnout kan het nodig zijn om te overleggen met diverse partijen, denk bijvoorbeeld aan uw werkgever. Dit behoort zeker tot de mogelijkheden.