Psychotherapiecentrum Choice is onderdeel van psychotherapiepraktijk Keuze waarin veelal gewerkt wordt met Nederlandstalige clientenpopulatie. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn wij begonnen met het zoeken naar de mogelijkheden Oekraïners die getroffen zijn door de oorlog psychologische hulp te bieden. Heel veel mensen hebben te maken gekregen met de gruwelen van de oorlog en het voorkomen ervan lag buiten hun invloedsfeer. Belangrijke uitgangspunt in de visie van Choice is dat mensen wel keuze hebben in hoe zij uiteindelijk omgaan met de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. Wij willen ze helpen bij zoveel mogelijk herpakken van zichzelf. Ons streven is dan ook dat er ook voor deze populatie een keuze moet zijn als het gaat om verkrijgen van psychologische hulp. Zodoende creëren wij de mogelijkheden voor mensen om te kunnen kiezen voor ondersteuning bij het verwerken van verliezen of bijvoorbeeld kiezen voor hulp bij adaptatie aan een nieuwe leefsituatie. Wij zijn er voor mensen die getroffen zijn door oorlog en/of noodgedwongen verhuizing/vlucht en psychische klachten hebben ontwikkeld als gevolg van de gebeurtenissen in Oekraïne. En wij richten ons specifiek op behandeling van psychotrauma.

Psychotherapeutische zorg in ons centrum wordt verleend door ervaren Oekraïense psychologen. Onze medewerkers hebben opleiding en ervaring in de behandeling van trauma, ondersteuning van het rouwproces, behandeling van angststoornissen en depressie. De zorg in onze centrum voldoet aan criteria voor behandeling binnen SGGZ.

De wijze van betaling van behandeling is afhankelijk van status van cliënt en zijn/haar persoonlijke situatie in Nederland. Als cliënt inmiddels een baan en verzekering heeft in Nederland, wordt de zorg betaald uit de zogenaamde Basisverzekering. Wij proberen door cliënt zelf te betalen deel zo minimaal mogelijk te houden. Als cliënt in Nederland een vluchtelingenstatus of een andere legale status heeft maar onverzekerd is, vragen wij subsidie aan bij de staat. Dergelijke subsidie is bedoeld voor onverzekerden mensen in nood en wordt alleen ingezet voor werkelijk noodzakelijke zorg. Soms wordt de behandeling gedeeltelijk betaald door een liefdadigheidsorganisatie, werkgever of een opleidingsinstituut van cliënt ( geldt vooral voor studenten). In alle bovengenoemde gevallen is een verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Zonder verwijzing van de huisarts of een andere specialist kunnen wij helaas geen behandeling bieden. Mocht cliënt niet weten hoe aan verwijzing te komen omdat er nog geen huisarts is, kunnen wij altijd meedenken over de mogelijke route naar zorg. De tarieven die wij hanteren zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarieven. Wij werken met sinds januari 2022 geldende Zorgprestatiemodel.

Wij werken met complexe psychische problemen en starten altijd met het diagnostisch proces. Na de intakeprocedure en classificatie volgens DSM 5 gaan we over tot het opstellen van een behandelplan. In dit behandelplan maken we afspraken over de behandeldoelen, therapievorm, aantal gesprekken en de praktische kant van behandeling binnen Choice.

Als cliënt akkoord gaat, ontvangt zijn/haar huisarts van ons informatie over behandeling. Onze psychologen werken met wetenschappelijk onderbouwde behandelvormen zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, cliëntgerichte en lichaamsgerichte therapie. Behandelingen worden geleid door erkende BIG geregistreerde behandelaar.  Wij werken volgens Nederlandse richtlijnen voor psychologische behandeling. Tegelijkertijd houden we rekening met de individuele kenmerken en situatie van cliënt. Wij werken veelal offline, maar online communicatie is mogelijk.

De meeste van onze psychologen komen zelf uit Oekraïne en zijn naast professionals ook ervaringsdeskundigen. Sommige werken met oorlog gerelateerde problematiek al vanaf 2014, dus sinds begin van de oorlog in Oekraïne. Behandeling is mogelijk in het Oekraïens en Russisch.

Onze doelgroep zijn volwassenen (vanaf 18 jaar).

Ons centrum werkt niet met de volgende problemen:

  1. Psychotische klachten.
  2. Acute suïcidaliteit.
  3. Ernstige persoonlijkheidsstoornissen (al voor de oorlog aanwezige ernstige problematiek)
  4. Ernstige verslavingsproblemen.
  5. Wanneer minimale maatschappelijke basis zoals huisvesting en voeding afwezig zijn, kunnen wij helaas geen psychotherapie doen. Momenteel hebben wij niet de mogelijkheid om de praktische kant van uw verblijf in Nederland te organiseren. Wij hopen in de toekomst te kunnen samenwerken met maatschappelijke organisatie, maar huidig richten ons voornamelijk op psychologische ondersteuning.
  6. Ernstige problematiek waarbij ambulante zorg onvoldoende is.

Aanmeldprocedure voor behandeling bij ons is als volgt:

  1. Verwijzing van de huisarts dient te worden toegestuurd via Zorgdomein naar Psychotherapiepraktijk Keuze, Lange Voorhout 72 2514EH Den Haag.
  2. Cliënt dient zich via contactformulier op onze website aanmelden (graag de aard van de klachten beknopt aangeven, eventueel behandelvraag formulieren, telefoonnummer, status in Nederland en BSN nummer invullen).
  3. Nadat wij aanvraag van cliënt hebben ontvangen, nemen wij binnen een week contact met cliënt op

Bij eventuele vragen kunt u ons het beste emaillen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0614469255, maar kunnen vaak in gesprek zijn, dus het is efficiënter om te emaillen of een WhatsApp bericht te sturen met uw vraag.